Bun Venit pe pagina Biroului SPN SIMIN

consultanta juridica si servicii notariale de exceptie

logo-birou-notarial-vaslui-acte-notariale
Societatea Profesionala Notariala Simin

steag-birou-notarial-vaslui-in-centru-5px

Societatea noastra desfasoara activitate profesionala calificata in domeniul notarial, ofera consultanta juridica la sediul principal din Municipiul Vaslui si sediul secundar Codaesti.

 

MEMBRII SOCIETATII

Oferim servicii de cea mai buna calitate, bazate pe experienta si profesionalism, suntem membrii Camerei Notarilor Publici Iasi si desfasuram activitatea in cadrul
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

Simin Eduard Constantin

NOTAR PUBLIC

SIMIN MARIA

NOTAR PUBLIC

SIMIN IONUT

NOTAR PUBLIC

          Personalul din cadrul societatii, prin profesionalism, promptitudine si experienta face ca modul de rezolvare a activitatii sa fie rapida si eficienta.
Biroul este deschis zilnic, de Luni pana Vineri, intre orele 8:00-16:00 la sediul principal din Vaslui, Str. Mihai Racovita nr. 2-4, iar Sambata intre orele 9:00-13:00 la sediul secundar din localitatea Codaesti.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta

va asteptam la sediul biroului notarial, sau ne puteti contacta prin telefon

Telefon
T/F /+4 0235 318 764
M / +4 0745 610 769
M/ +4 0744 607 338

Vaslui

Sediul principal
Luni-Vineri: 8:00-16:00

Codaesti

Sediul secundar
Sambata: 9:00-11:00

Notariatul este situat într-o zona centrală a Municipiului Vaslui, accesul fiind rapid din orice zona a orasului Vaslui, pentru intocmiriea actelor notariale, intr-un interval de timp foarte scurt.

servicii-notariale-vaslui-birou-notar-public

Servicii notariale de exceptie

Activitatea notariala se desfasoara in baza Legii nr. 36/1995 a notarilor publici, a activitatii notariale si a Regulamentului de punere in aplicare a acestei legi.

Societatea Profesionala Notariala SIMIN ofera servicii de autentificare si legalizare pentru:

 • Contracte de vanzare-cumparare;
 • Acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile;
 • Contracte de schimb imobiliar;
 • Contracte de donatie bunuri mobile si imobile;
 • Contracte de renta viagera;
 • Contracte de întretinere;
 • Acte de partaj bunuri mobile sau imobile;
 • Contracte de imprumut cu sau fara ipoteca;
 • Contracte de garantie imobiliara;
 • Contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile;
 • Contracte de comodat (imprumut de folosinta);
 • Antecontracte (promisiuni bilaterale) de vanzare-cumparare.
 • Tranzactii, etc
 • Dezbaterea succesiunii si eliberarea certificatului de mostenitor (legatar) sau de calitate de mostenitor, dupa caz;
 • Redactarea si autentificarea partajelor succesorale voluntare;
 • Redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare sau renuntare la succesiune si inscrierea acestora la Registrul National de Evidenta a Optiunilor Succesorale (R.N.O.S.);
 • Redactarea si autentificarea testamentelor si inscrierea acestora la Registrului National de Evidenta a Testamentelor Autentice (R.N.T.A.);
 • Obtinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici Iasi;
 • Redactarea si autentificarea de declaratii si procuri;
 • Inscrierea declaratiilor sau a altor acte juridice prin care se revoca procuri la Registrul National de Evidentă a Revocarii Procurilor;
 • Faptul ca o persoana este in viata;
 • Faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
 • Faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
 • Faptul ca, in urma unei cereri sau notificari, o persoana s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si, dupa caz, declaratia acestuia.
 • Legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile pentru care legea nu prevede forma autentica ad validitatem;
 • Legalizarea specimenului de semnatura al persoanelor care se prezinta personal la sediul biroului notarial si semneaza in fata notarului public;
 • Legalizarea sigiliului, dupa verificarea de catre notarul public;
 • Legalizarea traducerilor facute de un traducător autorizat de Ministerul Justitiei.
 • Procedura divortului;
 • Dare de data certa inscrisurilor;
 • Primire in depozit de inscrisuri si documente;
 • Acte de protest ale cambiilor, cecurilor sau altor titluri la ordin;
 • Legalizari ale copiilor dupa inscrisuri originale;
 • Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale.
acte-necesare-intocmirii-documentelor 1

Acte necesare intocmirii documentelor

Pentru a veni in ajutorul dumneavoastra si pentru a facilita intocmirea documentelor, astfel incat serviciile notariale sa fie prompte, Societatea Profesionala Notariala SIMIN din Municipiul Vaslui, va pune la dispozitie o lista cu acte necesare pentru:

 • Certificat energetic;
 • Schita cadastrala vizata de O.C.P.I.;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara;
 • Adeverinta de achitare integrala (dacă este cazul);
 • Adeverinta utilitati (Goscom, Aquavas, E-on, Gaz);
 • Cartile de identitate ale vanzatorilor si cumparatorilor;
 • Extras de carte funciară sau certificate de sarcini (de aceste acte se ocupă biroul nostru la solicitarea dumneavoastra);
 • Adeverinta de la asociatia de proprietari cu situatia datoriilor la întretinere, semnata cu numele in clar si indescifrabil de către presedinte si administrator.
 • Certificat energetic(pentru contructii);
 • Actul de proprietate al casei (contract de vanzare-cumparare/donatie/autorizatie de construire etc.);
 • Actul de proprietate al terenului(titlu de proprietate/contract de vanzare-cumparare/donatie etc.);
 • Schita cadastrala vizata O.C.P.I.;
 • Adeverinta de la Primarie cu inscrierea in rol;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara;
 • Pentru constructii noi – adeverinta de la Primarie cu valoare de impunere, procesul verbal de receptie finala, raportul de evaluare daca este cazul;
 • Pentru terenurile intravilane, categoria de folosinta curti – constructii pe care nu se afla edificata o constructie, certificatul de urbanism, eliberat de Primaria unde este situat terenul, in conditiile Legii 350/2001;
 • Incheierea de intabulare.
 • Anexa 24 de la Primaria de domiciliu al defunctului;
 • Certificatul de deces al defunctului;
 • Certificatul de casatorie al sotului supravietuitor (daca este cazul);
 • Actele de stare civila (certificate de nastere si de casatorie) ale mostenitorilor;
 • Actele de proprietate pentru bunurile mostenite, Certificat de actionar, Carti de identitate ale autovehiculelor etc.;
 • Declaratii de renuntare la succesiune (daca este cazul);
 • Declaratii de acceptare a succesiunii (daca este cazul);
 • 2 martori care au cunoscut persoana decedata, sa nu fie rude cu defunctul.
 • Cerere;
 • Copie dupa actul de proprietate intabulat;
 • Copie dupa încheierea de intabulare.
 • Cerere;
 • Copie legalizata a actului de proprietate (Titlu de proprietate/contract de vanzare-cumparare/ donatie/ autorizatie de construire/ Certificat de Mostenitor etc.) – Adeverinta de achitare integrala (daca este cazul), copie legalizata;
 • Certificatul de atestare fiscala (eliberat de Administratia Financiara);
 • Schita cadastrala vizata de O.C.P.I.;
 • Pentru constructii noi: proces-verbal de receptie a lucrarii.