Acte necesare intocmirii documentelor

lista actelor ce trebuie prezentate pentru a intocmi documente notariale

INSTRAINARI APARTAMENTE

Vanzatorul va trebui sa aiba actele apartamentului in regula astfel incat tranzactia sa poata avea loc.

Pentru a vinde un apartament este important sa dovediti dreptul de proprietate asupra acestui imobil. Poate fi un contract de vanzare-cumparare incheiat cu o unitate de stat sau cu o firma de constructii. Sau poate fi un apartament obtinut de la o persoana fizica, contract de vanzare-cumparare daca a fost cumparat, sau contract de donatie daca a fost cazul. Un alt caz este cel al mostenirii imobilului, pentru care este necesar sa va prezentati in prealabil la notar pentru obtinerea certificatului de mostenitor.

Dreptul de proprietate asupra imobilului poate aparea si ca urmare a unui proces de divort, in urma hotararii judecatoresti.

intocmire-acte-vanzare-cumparare-apartament-vaslui
 • Actul de proprietate;
 • Certificat energetic;
 • Schita cadastrala vizata de O.C.P.I.;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara;
 • Adeverinta de achitare integrala (dacă este cazul);
 • Adeverinta utilitati (Goscom, Aquavas, E-on, Gaz);
 • Cartile de identitate ale vanzatorilor si cumparatorilor;
 • Extras de carte funciară sau certificate de sarcini (de aceste acte se ocupă biroul nostru la solicitarea dumneavoastra);
 • Adeverinta de la asociatia de proprietari cu situatia datoriilor la întretinere, semnata cu numele in clar si indescifrabil de către presedinte si administrator.
INSTRAINARI TERENURI SI CONSTRUCTII
 • Certificat energetic(pentru contructii);
 • Actul de proprietate al casei (contract de vanzare-cumparare/donatie/autorizatie de construire etc.);
 • Actul de proprietate al terenului(titlu de proprietate/contract de vanzare-cumparare/donatie etc.);
 • Schita cadastrala vizata O.C.P.I.;
 • Adeverinta de la Primarie cu inscrierea in rol;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara;
 • Pentru constructii noi – adeverinta de la Primarie cu valoare de impunere, procesul verbal de receptie finala, raportul de evaluare daca este cazul;
 • Pentru terenurile intravilane, categoria de folosinta curti – constructii pe care nu se afla edificata o constructie, certificatul de urbanism, eliberat de Primaria unde este situat terenul, in conditiile Legii 350/2001;
 • Incheierea de intabulare.
acte-notariale-vanzare-cladire-si-teren-vaslui
INTABULARE IMOBILE
intabulare-imobil-la-birou-notarial-in-vaslui

Intabularea se refera la inscrierea in Cartea Funciara (la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara) unde se afla descrise proprietatile funciare.

 • Cerere;
 • Copie legalizata a actului de proprietate (Titlu de proprietate/contract de vanzare-cumparare/ donatie/ autorizatie de construire/ Certificat de Mostenitor etc.) – Adeverinta de achitare integrala (daca este cazul), copie legalizata;
 • Certificatul de atestare fiscala (eliberat de Administratia Financiara);
 • Schita cadastrala vizata de O.C.P.I.;
 • Pentru constructii noi: proces-verbal de receptie a lucrarii.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Document eliberat doar notarului public de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si serveste la autentificarea actelor prin care se face dovada modificarii dreptului de proprietate.

Biroul Notarial se ocupa de eliberarea acestui document si are perioada de valabilitate 10 zile.

Extrasul de carte funciara pentru vanzarea unui apartament se numeste de autentificare si poate fi eliberat doar Biroului Notarial. Deasemenea exista si extras de carte funciara pentru informare, ce se poate da atat notarului public, cat si persoanei fizice, necesar pentru realizarea unui credit bancar ipotecar, pentru semnarea antecontractului de vanzare-cumparare.

 • Cerere;
 • Copie dupa actul de proprietate intabulat;
 • Copie dupa încheierea de intabulare.
obtinere-extras-de-carte-funciara-birou-notarial-vaslui
Procedura succesorala notariala
procedura-succesorala-notariala-in-vaslui

          Conform art. 233 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, in functie de natura sa litigioasa sau nelitigioasa, procedura succesorala este numai de competenta instantei de judecata sau a notarului public. Articolul 101 din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, prevede faptul ca procedura succesorala notariala se deschide la cererea mostenitorilor sau a oricarei persoane interesate, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii mostenirii.

 • Anexa 24 de la Primaria de domiciliu al defunctului;
 • Certificatul de deces al defunctului;
 • Certificatul de casatorie al sotului supravietuitor (daca este cazul);
 • Actele de stare civila (certificate de nastere si de casatorie) ale mostenitorilor;
 • Actele de proprietate pentru bunurile mostenite, Certificat de actionar, Carti de identitate ale autovehiculelor etc.;
 • Declaratii de renuntare la succesiune (daca este cazul);
 • Declaratii de acceptare a succesiunii (daca este cazul);
 • 2 martori care au cunoscut persoana decedata, sa nu fie rude cu defunctul.